ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Výsledky
Expand
Vrstvy
Collapse
Click to expand or collapsepolohopisy ČÚZK
Polygony katastrálních území pro volání dotazu GetFeatureInfo
Polygony budov pro volání dotazu GetFeatureInfo
Polygony parcel pro volání dotazu GetFeatureInfo
Click to expand or collapseVěcná břemena - plochy
Věcná břemena linie inverzní
Věcná břemena linie
Click to expand or collapsePolohová bodová pole
Click to expand or collapsePřehledky
Pozemkový katastr inverzní
Pozemkový katastr
Definiční body parcel - KN
Definiční body budov - KN
Podrobné body podle kódu kvality
Hranice parcel podle kvality
Click to expand or collapseKatastr nemovitostí inverzní
Click to expand or collapseKatastr nemovitostí
Collapse