ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Výsledky
Expand
Vrstvy
Collapse
Click to expand or collapsepolohopisy ČÚZK
Polygony katastralnich uzemi pro volani dotazu GetFeatureInfo
Polygony budov pro volani dotazu GetFeatureInfo
Polygony parcel pro volani dotazu GetFeatureInfo
Click to expand or collapseVecna bremena - plochy
Vecna bremena linie inverzni
Vecna bremena linie
Click to expand or collapsePolohova bodova pole
Click to expand or collapsePrehledky
Pozemkovy katastr inverzni
Pozemkovy katastr
Definicni body parcel - KN
Definicni body budov - KN
Podrobne body podle kodu kvality
Hranice parcel podle kvality
Click to expand or collapseKatastr nemovitosti inverzni
Click to expand or collapseKatastr nemovitosti
Collapse