ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Výsledky
Expand
Vrstvy
Collapse
Click to expand or collapseLokality REG
Click to expand or collapseChráněné a zájmové lokality
Click to expand or collapseČR
Click to expand or collapseČR
Click to expand or collapsehranice chr. území
Click to expand or collapseChráněná / zájmová území - hranice
Click to expand or collapsevrstvy REG nad polohopisy
Click to expand or collapseNávrh regulace *
Click to expand or collapsepolohopisy ČÚZK
Click to expand or collapseVecna bremena - plochy
Vecna bremena linie inverzni
Vecna bremena linie
Click to expand or collapsePolohova bodova pole
Click to expand or collapsePrehledky
Pozemkovy katastr inverzni
Pozemkovy katastr
Definicni body parcel - KN
Definicni body budov - KN
Podrobne body podle kodu kvality
Hranice parcel podle kvality
Click to expand or collapseKatastr nemovitosti inverzni
Click to expand or collapseKatastr nemovitosti
Click to expand or collapsevrstvy REG pod polohopisy
Click to expand or collapseNávrh regulace
Collapse